Organisatsioonid

MTÜ Eesti Metsa Abiks

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks ehk EMA on sõltumatu rahvaliikumine, mis kasvas välja laialdasest rahulolematusest Eesti metsanduspoliitikaga.

MTÜ Päästame Eesti Metsad

MTÜ Päästame Eesti metsad on rohujuuretasandi kodanikeühendus, mille eesmärgiks on jagada keskkonnaalast teavet ning korraldada organisatsioonide koostööd Eesti metsade kaitsmise nimel.

Fridays For Future Eesti

Fridays For Future Eesti on grupp aktiivseid noori, kes kõik tegelevad igapäevaselt kliimamuutuste vastu võitlemisega.

Eesti Roheline Liikumine

Eesti Roheline Liikumine on keskkonnakaitsega tegelev mittetulunduslik organisatsioon eesmärgiga parandada Eesti keskkonna olukorda ja suunata meie ühiskonda rohelisele jätkusuutlikule mõtteviisile

MTÜ Roheline läänemaa

MTÜ Roheline Läänemaa eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse, liigirikkuse ja puhta elukeskkonna säilitamine ja parendamine ajaloolises kuurortlinnas Haapsalus ja Läänemaal

Eesti Looduskaitse Selts

Eesti Looduskaitse Selts ühendab inimesi, kelle väärtushinnanguteks on loodus ja kultuur.

Extinction Rebellion Tallinn

Exctinction Rebellion Talllinna grupp on loodud selleks, et teadvustada kliimakriisi kohalikul tasandil

Tänu loodusele

MTÜ Tänu Loodusele

MTÜ Tänu Loodusele eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse, liigirikkuse ja puhta ning inimväärika elukeskkonna säilitamine ja parendamine.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda (edaspidi Maavalla koda) on maarahva, Eesti põlisrahva omausuliste kodade katusühendus.

Rapla Loodushoiu MTÜ

Raplamaa Loodushoiu MTÜ eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse, liigirikkuse ja puhta ning inimväärika elukeskkonna säilitamine ja parendamine Raplamaal.

Ihaste Elanike Liit

Meie eesmärkideks on erinevate kogukonna ürituste korraldamine, et ühendada piirkonna inimesi ja elavdada kohalikku elu.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ

Lohusalu Poolsaare Loodusselts ühendab inimesi, kes väärtustavad Lohusalu poolsaare looduskeskkonda ning soovivad anda oma panuse selle säilitamise ning kaitsmise heaks.

Ökoriik Eesti

Ökoriik Eesti eesmärk on tervikliku Eesti Ökoriigi huvide esindamine ning olulistes küsimustes seisukohtade avaldamine ja ettepanekute tegemine meie maa, rahva ja kõige elava hüvanguks.

MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus

Ühingu eesmärgiks on
Purtse jõe kui ajaloolise Lüganuse kihelkonna elusoone rolli taastamine
kogu paikkonna arengu ja heaolu huvides.

Hingevärava Heli MTÜ