Reply To: Võrgustiku struktuur

#1222
Linda-Mari Väli
Keymaster
  • Eesti Metsa Abiks

Minu meelest võtab see mudel väga hästi kokku selle, mida me olemegi tahtnud teha – väga sotsiokraatlik mudel, millest oleme ka senistel kohtumistel rääkinud. Sotsiokraatia põhimõtteid võiks järgida just selleks, et vältida hierarhilise struktuuri tegemist ning tagada ka reaalne võrgustikulaadne struktuur, kus kõik üheskoos tegutsevad organisatsioonid on võrgustiku siseselt võrdsete võimaluste ja hääleõigusega.

Kui Eesti Looduskaitse Koostöövõrgustik oleks väiksema ambitsiooniga, siis võiks tunduda, et nn huvikodade ja ülemnõukoja eristamine on liigne ning ebavajalik koormus. Aga kuna looduskaitsevaldkond hõlmab sedavõrd mitmekülgset temaatikat, nagu ka foorumist TEEMADE alajaotuste alt lugeda võib – metsandus, kaevanduspoliitika, kliimamuutuste teema, põhjaveeküsimused, mahe- ja intensiivpõllumajanduse vastuolud jne.

Seetõttu ongi mõistlik, et organisatsioonide esindajad jaotuvad omakorda nn HUVIKODAdesse, mis tegelevad rohkem kindlate valdkondadega, ja samal ajal on olemas ka üldisem nõukogu, kuhu samuti kõik organisatsioonide esindajad kuuluda saaksid ja mis tegeleks koostöövõrgustikku kui sellist puudutavate otsuste langetamisega. Mina küll soovitaksin veidi eksitavale ja hierarhilisele püramiidistruktuurile viitava ÜLEMNÕUKOJA asemel panna ÜLDKOGU – siis on jällegi rõhutatud võrgustiku struktuuri ja seda, et üks pole teisest olulisem, vaid rollid ja funktsioonid, kohustused ning vastutusväli on erinevad.

NÕUKOJAD oleksid siis aga HUVIKODADE tüüpi spetsiaalsema suunitlusega töörühmad, aga mitte siis teema valikul, vaid konkreetses spetsialiteedivaldkonnas, mida Raul juba ka mainis – IT, kommunikatsioon jne.

Jah, väga mõistlik struktuurimudel mu meelest. Homsel (21.05) koosolekul arutame selle kindlasti ka üheskoos läbi!