Reply To: Võrgustiku struktuur

#1381
Linda-Mari Väli
Keymaster
  • Eesti Metsa Abiks

Eesti Looduskaitse Koostöövõrgustiku (potentsiaalne) STRUKTUUR (lähtuvalt Rauli esialgsest mudelist ja selle ühisel arutelul edasi arendamisest 21.05 koosolekul):

ELKi projektijuhi ja EMA koordinaatori Raul Steinbergi välja pakutud mudeli üle arutledes jõudsime koostöövõrgustiku struktuuri ja rollijaotuste põhimõteteni, mis lähtuksid sotsiokraatia põhimõtetest ning tagaksid võrgustiku organisatsioonidele võrdsed võimalused.

Eesti Looduskaitse Koostöövõrgustiku (potentsiaalne) STRUKTUUR:

·       LIIKMED – koostöövõrgustikku astunud organisatsioonid, kes lubavad võrgustiku tegevuses jälgida kaheksat ühiselt kokku lepitud viisaka suhtlemise ja aruka kommunikatsiooni põhimõtet.

·       ESINDAJAD – iga liikmesorganisatsioon valib üldkogusse oma kinnitatud esindaja, kes on ühtlasi ka võrgustikusiseseks kontaktisikuks.

·       ÜLDKODA – langetab koostöövõrgustiku ühist toimimist, arengut, kommunikatsiooni ja presentatsiooni puudutavad otsused, eelistatavalt konsensuslikul viisil. Üldkoja arutelu käigus kinnitatakse ka huvikodade algatamine, nende tööd juhatavad isikud ja põhiprogramm.

·       HUVIKODA – võrgustikku kuuluvate organisatsioonide esindajatest ja/või liikmetest koosnev poliitilise teemavaldkonna töörühm (ntks metsandus, kaevandused, kliimamuutused jne); Huvikoda saab alustada tegevust peale seda, kui on olemas vähemalt kaks liiget, kellest üks võtab enda peale huvikoja töö juhtimise kohustused, ning valminud huvikoja põhiprogramm. Programm ei pea olema pikk, keskendudes eelkõige peamistele eesmärkidele konkreetses valdkonnas – aga see peab olema selline programm, millele kõik üldkoja liikmed ehk organisatsioonide esindajad on nõus käe alla panema.

·       NÕUKODA – organisatsioonide liikmetest ja võrgustikuvälistest vabatahtlikest spetsialistidest koosnev nõustava funktsiooniga kogu (ntks IT, kommunikatsiooni, looduskaitse jne teemaline). Nõukojad saavad nõustada nii üldkoda huvikodasid kui võrgustikku kuuluvaid organisatsioone ja ehk ka foorumist abi otsivaid kodanikke (nii palju, kui jõudlus võimaldab, ehk näiteks mõne alafoorumi modereerimise kaudu) eraldiseisvalt.

·       HALDUSKODA – organisatsioonide esindajatest koosnev koduleheja foorumi toimimise ning muude koostöövõrgustiku organisatoorseid küsimusi puudutava tegevuse haldamisega. Halduskoja vastutusalasse kuuluvad veebilehe ja võrgustiku nö interaktiivsete funktsioonide sujuv täitmine ja olemasolu tagamine, samuti võimalike arendusprojektide algatamine ja läbi viimine.

Kui kellelgi on ettepanekuid struktuuri täiustamise, muudatuste vms osas, olede palavalt oodatud neid siin jagama!