Vasta:

#1772
Piret Räni
Osaleja
  • Kas te seisate selle eest, et üldplaneeringutes määrata kõrgendatud avalike huviga aladele (KAH alad) raiepiirangud, mis välistavad lageraie?
  • Kas te pooldate raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades?