Peatame Muraste looduskaitsealale lifti rajamise – PANE TOETUSEKS KÄSI ALLA!

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #1195
   Linda-Mari Väli
   Keymaster
   • Eesti Metsa Abiks

   Kõik, kes hoolivad meie loodusest, andke kindlasti allkiri ja aidake petitsiooni ka levitada: https://petitsioon.ee/looduskaitsealalift

   Muraste küla Pankranniku elurajoonis asuva avalikuks kasutamiseks mitte ette nähtud tehnorajatise asemele plaanib Harku Vallavalitsus avalikuks kasutamiseks turismile suunatud lifti ja vaateplatvormi ehitust. Kinnistu, millel ehitus toimuma hakkaks, asub Muraste Natura 2000 looduskaitsealal aktiivses rohekoridoris. Avalikuks kasutamiseks ja turistidele projekteeritud lift ja vaateplatvorm suurendavad hüppeliselt elurajoonis liikuvate võõraste arvu, mis hävitaks elurajooni senise elukeskkonna. Oluliselt suurenev külastatavus looduskaitsealal häiriks ka Natura 2000 ala ning rohekoridori ning ehitustegevusega kahjustatakse looduskaitseala ja selle haljastust.

   Avalikuks kasutuseks mõeldud lifti ei ole piirkonna planeeringutes ette nähtud. Terves Eestis kasutatakse klindivahelise liikumise tagamiseks treppe ja kaldteid. Ühtlasi puuduvad mõjuhinnangud nii looduskaitsealale kui ka elukeskkonnale tekkivate mõjude kindlakstegemiseks, puuduvad analüüsid ja hinnangud lifti haldamiseks ja heakorra tagamiseks ette nähtud meetmete ja nende kulude kohta, puuduvad alternatiivsete vähemkoormavate lahenduste analüüsid.

   Muraste looduskaitseala kehtiv kaitse-eeskiri ei võimalda looduskaitsealale turistide teenindamiseks suunatud ehitise püstitamist. Et seda siiski võimaldada, on Keskkonnaamet algatanud kaitse-eeskirja muutmise. Sellega luuakse looduskaitsealade ja Natura 2000 alade väärtust devalveeriv pretsedent tervele Eestile.

   Oleme seisukohal, et looduskaitsealale kehtivat kaitse-eeskirja ei tohi muutmiseks avada kergekäeliselt, et lihtsalt tulla vastu kohaliku omavalitsuse planeeringutega vastuolus olevate ja läbianalüüsimata soovide realiseerimisele looduskaitseala ja elanike arvelt.

   Et juhtida vastuoludele ja arvesse võtmata mõjudele tähelepanu ning teha ettepanek lifti asemel lihtsa trepi rajamiseks, plaanime ühispöördumise edastamist otsuse tegemisse kaasatud ametkondadesse – Harku Vallavalitsusele, Keskkonnaministeeriumile ja Vabariigi Valitsusele. Ootame ühispöördumisele toetusallkirju.

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.