Linda-Mari Väli

Forum Replies Created

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
 • Author
  Posts
 • in reply to: Kandidaadiküsitlus KOV-i valimiste raames #1800
  Linda-Mari Väli
  Keymaster
  • Eesti Metsa Abiks

  Metsakaitsja valimiskompass on nüüd lõpuks üleval: http://www.metsakaitsja-valimiskompass.ee

  Tänud kõigile, kes kaasa lõid! Lisaks meie võrgustiku Raulile aitas IT lahendusega ka Loomuse arendaja 🙂

  Jõudu edaspidiseks!

  in reply to: Kandidaadiküsitlus KOV-i valimiste raames #1775
  Linda-Mari Väli
  Keymaster
  • Eesti Metsa Abiks

  Kandidaadiküsitlusankeet on valmis ja nähtav ning jagatav siit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv6rqim9loXshu3Ovy0SgFs5ZianJzQa0e4CcHuC5vXSkJOw/viewform?usp=sf_link

  Tänan kõiki, kes kaasa töötasid. Nüüd saadan küsitluse laiali, aga igaks juhuks ütlen, et kõik võivad seda huvipakkuvatele kandidaatidele veel lisaks saata – mida rohkem palutakse kandidaatidel vastata, seda suurem on kindlasti ka vastamisaktiivsus.

  Oktoobri teisel nädalal hakkame vastuseid avalikustama ning teeme selle baasil ka nn valimisfoori, mida oma võrgustikes jagada.

  Hoian siinset foorumiosa kampaania edasiste arengutega kursis!

  in reply to: Kandidaadiküsitlus KOV-i valimiste raames #1774
  Linda-Mari Väli
  Keymaster
  • Eesti Metsa Abiks

  Väga kena, läheb sisse!

  in reply to: Kandidaadiküsitlus KOV-i valimiste raames #1771
  Linda-Mari Väli
  Keymaster
  • Eesti Metsa Abiks

  Väga hea küsimus, Silver, aitäh ja läheb käiku!

  in reply to: Kandidaadiküsitlus KOV-i valimiste raames #1750
  Linda-Mari Väli
  Keymaster
  • Eesti Metsa Abiks

  Väga head küsimused, Madis, tänud! Räägime Piretiga läbi ja lisame küsitlusele 🙂

  in reply to: Piirangutest väsinud “maarahvas”? #1383
  Linda-Mari Väli
  Keymaster
  • Eesti Metsa Abiks

  Infoks: kirjutasin antud pöördumisele pisut kriitikat Sakala Posimehe külgedel.

  Artikli juurde pääseb siit: https://sakala.postimees.ee/7253108/linda-mari-vali-kas-eesti-maaelu-lammatavad-liigsed-piirangud-voi-hoopis-toostuse-pealetung

  Linda-Mari Väli
  Keymaster
  • Eesti Metsa Abiks

  Tänan kõiki võrgustike liikmeid ja teisi koosolekuid aktiivse osavõtu eest 21.05 toimunud koosolekul – minu meelest oli väga produktiivne ja arendav koosolek.

  Võrgustiku haldusrühma virtuaalne kohtumine toimub juba 29.05 (kõik huvilised on oodatud endast märku andma!

  Samuti toimub suve lõpus üldkoja füüsiline kohtumine – täpne kuupäev ja toimumise koht selgub hiljemalt juuni lõpuks.

  Uute kohtumisteni nii virtuaalses kui reaalses ruumis 🙂

  in reply to: Võrgustiku struktuur #1381
  Linda-Mari Väli
  Keymaster
  • Eesti Metsa Abiks

  Eesti Looduskaitse Koostöövõrgustiku (potentsiaalne) STRUKTUUR (lähtuvalt Rauli esialgsest mudelist ja selle ühisel arutelul edasi arendamisest 21.05 koosolekul):

  ELKi projektijuhi ja EMA koordinaatori Raul Steinbergi välja pakutud mudeli üle arutledes jõudsime koostöövõrgustiku struktuuri ja rollijaotuste põhimõteteni, mis lähtuksid sotsiokraatia põhimõtetest ning tagaksid võrgustiku organisatsioonidele võrdsed võimalused.

  Eesti Looduskaitse Koostöövõrgustiku (potentsiaalne) STRUKTUUR:

  ·       LIIKMED – koostöövõrgustikku astunud organisatsioonid, kes lubavad võrgustiku tegevuses jälgida kaheksat ühiselt kokku lepitud viisaka suhtlemise ja aruka kommunikatsiooni põhimõtet.

  ·       ESINDAJAD – iga liikmesorganisatsioon valib üldkogusse oma kinnitatud esindaja, kes on ühtlasi ka võrgustikusiseseks kontaktisikuks.

  ·       ÜLDKODA – langetab koostöövõrgustiku ühist toimimist, arengut, kommunikatsiooni ja presentatsiooni puudutavad otsused, eelistatavalt konsensuslikul viisil. Üldkoja arutelu käigus kinnitatakse ka huvikodade algatamine, nende tööd juhatavad isikud ja põhiprogramm.

  ·       HUVIKODA – võrgustikku kuuluvate organisatsioonide esindajatest ja/või liikmetest koosnev poliitilise teemavaldkonna töörühm (ntks metsandus, kaevandused, kliimamuutused jne); Huvikoda saab alustada tegevust peale seda, kui on olemas vähemalt kaks liiget, kellest üks võtab enda peale huvikoja töö juhtimise kohustused, ning valminud huvikoja põhiprogramm. Programm ei pea olema pikk, keskendudes eelkõige peamistele eesmärkidele konkreetses valdkonnas – aga see peab olema selline programm, millele kõik üldkoja liikmed ehk organisatsioonide esindajad on nõus käe alla panema.

  ·       NÕUKODA – organisatsioonide liikmetest ja võrgustikuvälistest vabatahtlikest spetsialistidest koosnev nõustava funktsiooniga kogu (ntks IT, kommunikatsiooni, looduskaitse jne teemaline). Nõukojad saavad nõustada nii üldkoda huvikodasid kui võrgustikku kuuluvaid organisatsioone ja ehk ka foorumist abi otsivaid kodanikke (nii palju, kui jõudlus võimaldab, ehk näiteks mõne alafoorumi modereerimise kaudu) eraldiseisvalt.

  ·       HALDUSKODA – organisatsioonide esindajatest koosnev koduleheja foorumi toimimise ning muude koostöövõrgustiku organisatoorseid küsimusi puudutava tegevuse haldamisega. Halduskoja vastutusalasse kuuluvad veebilehe ja võrgustiku nö interaktiivsete funktsioonide sujuv täitmine ja olemasolu tagamine, samuti võimalike arendusprojektide algatamine ja läbi viimine.

  Kui kellelgi on ettepanekuid struktuuri täiustamise, muudatuste vms osas, olede palavalt oodatud neid siin jagama!

  in reply to: Võrgustiku struktuur #1222
  Linda-Mari Väli
  Keymaster
  • Eesti Metsa Abiks

  Minu meelest võtab see mudel väga hästi kokku selle, mida me olemegi tahtnud teha – väga sotsiokraatlik mudel, millest oleme ka senistel kohtumistel rääkinud. Sotsiokraatia põhimõtteid võiks järgida just selleks, et vältida hierarhilise struktuuri tegemist ning tagada ka reaalne võrgustikulaadne struktuur, kus kõik üheskoos tegutsevad organisatsioonid on võrgustiku siseselt võrdsete võimaluste ja hääleõigusega.

  Kui Eesti Looduskaitse Koostöövõrgustik oleks väiksema ambitsiooniga, siis võiks tunduda, et nn huvikodade ja ülemnõukoja eristamine on liigne ning ebavajalik koormus. Aga kuna looduskaitsevaldkond hõlmab sedavõrd mitmekülgset temaatikat, nagu ka foorumist TEEMADE alajaotuste alt lugeda võib – metsandus, kaevanduspoliitika, kliimamuutuste teema, põhjaveeküsimused, mahe- ja intensiivpõllumajanduse vastuolud jne.

  Seetõttu ongi mõistlik, et organisatsioonide esindajad jaotuvad omakorda nn HUVIKODAdesse, mis tegelevad rohkem kindlate valdkondadega, ja samal ajal on olemas ka üldisem nõukogu, kuhu samuti kõik organisatsioonide esindajad kuuluda saaksid ja mis tegeleks koostöövõrgustikku kui sellist puudutavate otsuste langetamisega. Mina küll soovitaksin veidi eksitavale ja hierarhilisele püramiidistruktuurile viitava ÜLEMNÕUKOJA asemel panna ÜLDKOGU – siis on jällegi rõhutatud võrgustiku struktuuri ja seda, et üks pole teisest olulisem, vaid rollid ja funktsioonid, kohustused ning vastutusväli on erinevad.

  NÕUKOJAD oleksid siis aga HUVIKODADE tüüpi spetsiaalsema suunitlusega töörühmad, aga mitte siis teema valikul, vaid konkreetses spetsialiteedivaldkonnas, mida Raul juba ka mainis – IT, kommunikatsioon jne.

  Jah, väga mõistlik struktuurimudel mu meelest. Homsel (21.05) koosolekul arutame selle kindlasti ka üheskoos läbi!

  in reply to: Kaevandamise jätkusuutlikkusest #1145
  Linda-Mari Väli
  Keymaster
  • Eesti Metsa Abiks

  Kahjuks pole see nii ainult Põhja-Eestis, vaid üha enam üle kogu Eestimaa.

  Õnneks on tärkamas kohalike kodanikuühenduste organiseeritud liikumine, mida ka Keskkonnaõiguse Keskus hetkel vastava projekti raames info ja teadmistega toetab.

  Loodan, et kaevandusvõrgustiku liikmed leiavad oma tee ka meie võrgustikku ning foorumisse, et koostöövõrgustiku liikmed saaksid võimalusel nõu ja jõuga aidata, samuti kaevanduste vastu seisvate kodanikuühenduste poolse sisendi võrra rikkamaks ja targemaks saada.

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)